Posted in , ,

Kendi adıma blog açmak

28 Kasım 2011 Pazartesi 22:34

  • 1997 de bilgisayarla tanıştım
  • 2.000'de milenyumun ilk askeri olarak haberciliğini yaptığım Albayın bilgisayarını bozarak bilgisayarda kendimi geliştirmeye başladım. Zaman zaman Albayım beni Japonya'da bilmem ne taburuna (takumakuhimini) sürmekle tehdit etse de, bilgisayarın çekim gücünden kendimi alıkoyamıyordum.
  • 2004'den bu yana yarı profesyonel yarı amatör olarak internetin içindeyim
  • Sayısız blog sitem oldu ama ilk kez kendi adıma bir blog açtım.

Geç kalmışlığımı umarım telafi edebilirim.

Leave Comment